Μ. Κοτοπούλη 10, Ομόνοια
Τηλ: 210  52.33.637,  210  52.27.451
e-mail: stani@stani1931.gr